Клиенти на компанијата - Референтна листа

Со повеќе од 30 годишното присутство на пазарот, АУТОИНСТРУМЕНТ досега има оформено референтна листа на компании со кои сме соработувале и најчесто сéуште соработуваме во Република Северна Македонија, како и компании во други европски држави. Наведената рефернетна листа е приказ на некои од компаниите со кои имаме долговремена соработка. За понатамошни прашања ве молиме контактирајте не преку e-mail или Контакт Формуларот на нашата веб-страна.