Овластен дилер и сервисер

 

АУТОИНСТРУМЕНТ повеќе од 30 години е овластен застапник и авторизиран увозник, дилер и сервисер на некои од најдобрите брендови за тестирање на автомобилска безбедност, балансирање тркала, уреди за монтирање пневматици и центрирање на предница, CARTEC и HOFMANN.

Официјално лого на АУТОИНСТРУМЕНТ

Лабораторија за калибрација

Првата приватна Лабораторија за калибрација, Аутоинструмент располага со модерна мерна опрема, голем мерен опсег и можност, како и висока следливост на еталоните при калибрација на притисок, температура, време, фреквенција, сила, маса, оптички големини, гасовни смеши, бучавост

Официјално лого на АУТОИНСТРУМЕНТ
Уреди за балансирање на тркала
geodyna 9000
Уреди за монтажа/демонтажа на пневматици
Кон Демонтерки
Уреди за центрирање на предница


geoliner790
Патентираниот автоматски Power Clamp™ систем овозможува прилепување на тркалото со константа сила со што се намалува можноста за грешка.
Намалување на процесот на работа за 30%  со задржување на истото ниво на прецизност.

Со допир на фелната со geodata™ се внесуваат димензиите на истата.
Ласер кој точно одредува тежина на тегот за балансирање и неговата локација на поставување.
Патентираната иновативна технологија која го оптимизира моментот аплициран врз тркалото и притоа автоматски ја одредува брзината на ротација
Иновативниот систем за монтирање и демонтирање без рачки овозможува лесно работење со сите типови на пневматици, вклучувајќи ги и RFT, UHP и нископрофилните.
Електромеханичко прицврстување на тркалото со константа сила на прилепување
Алатка која овозможува поврзување на целата опрема. Со asanetwork сите релевантни информации се достапни на сите уреди опремени со овој софтвер.
Автоматско и бесконтактно одредување на ширината на фелната со поголема прецизност и 30% побрзо од рачниот начин на работа.
Директно вбризгување на компримиран воздух за брза инфлација на пневматиците и вграден  24 литарски резервоар
Позиционирање на тегови за балансирање позади краците на фелната за поубав изглед и прикриеност од надворешната страна
Иновативен систем за мерење со висока прецизност и повторливост.

Речник