geoliner® by Hofmann

 

Уредите за центрирање на предницата ги подесуваат сите геометриски агли на пневматиците. Ова е исклучително важна постапка што спречува абнормално трошење на пневматиците, гарантира перфектно право движење и прецизност на воланот.

 

Професионалните уреди за центрирање на предница на Hofmann извршуваат комплетни проверки во нивната датабаза за многу кратко време, земајќи ги истовремено потребните податоци од моменталната состојба на возилото. Помогнат од камери со висока резолуција (како и други додатоци), овој уред го олеснува и забрзува процесот на центрирањето и го намалува ризикот од грешки.

 


GENERAL REPAIR
HIGH VOLUME
PREMIUM SERVICE
Патентираниот автоматски Power Clamp™ систем овозможува прилепување на тркалото со константа сила со што се намалува можноста за грешка.
Намалување на процесот на работа за 30%  со задржување на истото ниво на прецизност.

Со допир на фелната со geodata™ се внесуваат димензиите на истата.
Ласер кој точно одредува тежина на тегот за балансирање и неговата локација на поставување.
Патентираната иновативна технологија која го оптимизира моментот аплициран врз тркалото и притоа автоматски ја одредува брзината на ротација
Иновативниот систем за монтирање и демонтирање без рачки овозможува лесно работење со сите типови на пневматици, вклучувајќи ги и RFT, UHP и нископрофилните.
Електромеханичко прицврстување на тркалото со константа сила на прилепување
Алатка која овозможува поврзување на целата опрема. Со asanetwork сите релевантни информации се достапни на сите уреди опремени со овој софтвер.
Автоматско и бесконтактно одредување на ширината на фелната со поголема прецизност и 30% побрзо од рачниот начин на работа.
Директно вбризгување на компримиран воздух за брза инфлација на пневматиците и вграден  24 литарски резервоар
Позиционирање на тегови за балансирање позади краците на фелната за поубав изглед и прикриеност од надворешната страна
Иновативен систем за мерење со висока прецизност и повторливост.

Речник